Videozáznamy přednášek MFF UK

Od letního semestru akademického roku 2013/14 zajišťuje MFF UK pořizování profesionálních záznamů vybraných přednášek. Jejich kvalitu i výběr mohou studenti hodnotit formou slovních komentářů v elektronické verzi studentské ankety, aktuální připomínky lze zasílat elektronickou poštou na adresu prednasky@karlov.mff.cuni.cz.

Natáčení v letním semestru 2016/2017

V letním semestru probíhá nátáčení přednášek Lineární algebra a geometrie 2 (NMAG102)Kombinatorika a grafy I (NDMI011). Nový záznam můžete očekávat vždy cca do tří týdnů od pořízení.

Jednotlivé záznamy je možno shlédnout po příhlášení.

Použijte login (nikoli číslo) z CAS a tzv. „ověřené“ heslo z CAS.

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Tomáš Drbohlav.